BP3105, SOT23-5, изолированный AC/DC LED драйвер , 0.5PF, 50W(85V-265V), 75W(176V-265V)

BP3105, SOT23-5, изолированный AC/DC LED драйвер , 0.5PF, 50W(85V-265V), 75W(176V-265V)

Категория:

Описание

BP3105, SOT23-5, изолированный AC/DC LED драйвер , 0.5PF, 50W(85V-265V), 75W(176V-265V)